Deze Demo e-learning is bedoeld voor verzorgend en verplegend personeel van zorginstellingen. Via deze demo krijg je een indruk van de opzet en inhoud van onze e-learning.

Na het doorlopen van de e-learning is er een proeftoets en een eindtoets beschikbaar. Indien de eindtoets met een voldoende score wordt gemaakt, ontvangt de cursist een deelname-certificaat en een of meerdere accreditatiepunt(en).

Bijscholing Inhoud

ToetsenStatus