Dit is Annie.

Zij heeft geen eigen tanden meer, en ook geen gebit of prothese, dus is volledig tandeloos.

Mondstatus: tandeloos

De benaming voor tandeloos in de tandheelkunde is: Edentaat

Als mondstatus vermeld in je rapportage voor Annie: edentate bovenkaak / edentate onderkaak
(afkorting: EDBK / EDOK). Tegenwoordig kan ook de vermelding ‘Geen Tanden’ gebruikt worden: GTBK / GTOK

Bekijk hier, hoe het inventarisatieformulier voor Annie er uit kan zien: