Basisscholing mondzorg voor personeel van zorginstellingen

Op dit moment is de mondgezondheid van veel cliënten die in instellingen verblijven verre van goed. Gelukkig wordt het belang van adequate mondzorg voor deze cliënten steeds meer onderkend.

Cliënten die zelf niet (meer) in staat zijn hun eigen gebit te verzorgen zijn afhankelijk van het verzorgend personeel. Helaas blijkt in de praktijk, dat de verzorging van de mond en het gebit bij deze mensen vaak onvoldoende aandacht krijgt.

Wil je eerst starten met een gratis demo?

We hebben een aantal modules van de Mondzorg Basisscholing gratis beschikbaar gesteld als demonstratie.

Al meer dan 300 studenten hebben deze training gevolgd!

Kwetsbaarheid van cliënten

De kwetsbaarheid en zorgafhankelijkheid van cliënten in instellingen is veelal groot, waardoor de gezondheidstoestand van gebitselementen. Parodontium (steunweefsel) en mondslijmvliezen snel in het gedrang komt. Daarbij is de aandacht voor de mondgezondheid extra belangrijk omdat de meeste clienten niet in staat zijn hun mond zelf te verzorgen, waardoor ze voor hun mondverzorging afhankelijk zijn van de verzorgers in de instellingen.

Daarnaast zijn de risico’s van een slechte mondgezondheid voor de algehele gezondheid bij cliënten onvoldoende bekend.

stoel
man-in-white-dress-shirt-wearing-gold-framed-eyeglasses-3779704

Er is te weinig scholing

Regelmatige scholing van de verzorgenden en verpleegkundigen heeft een gunstig effect op de mondgezondheid van de cliënten en daardoor ook op de algehele gezondheid. In de opleiding tot verzorgende komt mondverzorging echter slechts fragmentarisch aan bod. Ook gedurende de opleiding tot verpleegkundige is weinig aandacht voor training in mondverzorging.

Weerstand bij verzorgenden

Verder bestaat weerstand bij sommige verzorgenden tegen de uitvoering van mondverzorging. Uit onderzoek blijkt dat die weerstand soms groot is en dat dit een negatief effect heeft op de geboden mondverzorging. Er zijn echter ook aanwijzingen dat een scholing die de vereiste vaardigheden aanreikt en het cruciale belang van mondverzorging inzichtelijk maakt, de weerstand doet verminderen.

Wanneer er meer verzorgenden, verplegenden en verpleegkundig specialisten geschoold zijn in mondverzorging en signalering van problemen in de mond voorkomen wij veel problemen voor de algehele gezondheid, pijnklachten en bevorderen wij de sociale contacten voor onze cliënten.

Carmen Kies-Mondzorg

Over Carmen Daems

Inmiddels heb ik 8 jaar ervaring in Mondzorg. Ik ben begonnen bij Pro-Da Mondzorg, een praktijk die een volledig mondzorgprogramma biedt in zorg en verpleeginstellingen door heel Nederland. Daar kwam ik vanuit mijn rol als communicatie manager veel schrijnende situaties tegen. Onverzorgde monden, ernstige ziektes, sociale en emotionele problemen.

Dit had meerdere oorzaken; ziektebeelden van cliënten maar ook kennis, initiatief, educatie, samenwerking en tijd bij verzorgend en verplegend personeel speelt daarbij een rol.

Daarom heb ik besloten om hiervoor een scholing te ontwikkelen, ik heb hiervoor de Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen en de ervaring van mondzorgprofessionals gebruikt. Er zijn twee geaccrediteerde scholingen ontwikkeld, een e-learning en een fysieke scholing die ook op locatie kan worden gegeven. 

Start nu met Basisscholing KIES-mondzorg

Door middel van e-learning, wordt de kwaliteit van mondzorg voor ouderen en gehandicapten verbeterd. De ervaring leert dat door extra scholing de kwaliteit van de mondzorg vooruit gaat.

Je kunt direct starten!