Betere mondgezondheid bij ouderen en gehandicapten

Cliënten die zelf niet (meer) in staat zijn hun eigen gebit te verzorgen zijn afhankelijk van het verzorgend personeel. Helaas blijkt in de praktijk, dat de verzorging van de mond en het gebit bij deze mensen vaak onvoldoende aandacht krijgt.

Deskundig personeel is het grootste belang voor de gezondheid van deze mensen. Kies-mondzorg geeft in nauwe samenwerking met Pro-Da Mondzorg voorlichtingen over goede mondgezondheid en vergroot de deskundigheid van het verzorgend personeel

Gratis mondzorg instructiekaarten

Met deze poetskaarten ontdek je hoe je het gebit van je client makkelijk, snel en grondig reinigt. 

Je ontvangt het direct in je mailbox!

Oorzaken van slechte mondgezondheid

binnen zorginstellingen

man-in-white-dress-shirt-wearing-gold-framed-eyeglasses-3779704

Te weinig kennis en educatie

Er is te weinig kennis over goede mondzorg en over het belang van goede mondzorg. Daarnaast is er onvoldoende educatie op het gebied van mondzorg. Tot 2016 kwam mondzorg minimaal in de scholing voor verzorgenden en verplegenden voor. 

Te weinig initiatief en samenwerking

Er is weinig ruimte tot initiatief door de tijdsdruk bij zorgpersoneel. De samenwerking en communicatie tussen verzorgenden/verplegenden-mondzorgprofessionals-cliënten/contactpersonen van cliënten verloopt vaak moeizaam. 

stoel
Carmen Kies-Mondzorg

Over Carmen Daems

Inmiddels heb ik 8 jaar ervaring in Mondzorg. Ik ben begonnen bij Pro-Da Mondzorg, een praktijk die een volledig mondzorgprogramma biedt in zorg en verpleeginstellingen door heel Nederland. Daar kwam ik vanuit mijn rol als communicatie manager veel schrijnende situaties tegen. Onverzorgde monden, ernstige ziektes, sociale en emotionele problemen.

Dit had meerdere oorzaken; ziektebeelden van cliënten maar ook kennis, initiatief, educatie, samenwerking en tijd bij verzorgend en verplegend personeel speelt daarbij een rol.

Daarom heb ik besloten om hiervoor een scholing te ontwikkelen, ik heb hiervoor de Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen en de ervaring van mondzorgprofessionals gebruikt. Er zijn twee geaccrediteerde scholingen ontwikkeld, een e-learning en een fysieke scholing die ook op locatie kan worden gegeven. 

Start nu met Basisscholing KIES-Mondzorg

Door middel van e-learning, wordt de kwaliteit van mondzorg voor ouderen en gehandicapten verbeterd. De ervaring leert dat door extra scholing de kwaliteit van de mondzorg vooruit gaat.

Je kunt direct starten!

Heb je een vraag?

Laat het hieronder weten.

Ontvang gratis de instructiekaarten